Navigácia

 • Máme Samka

  Máme Samka - Obrázok 1Dňa  22.08.2011 sa okolo 22.00 narodilo našej kolegyni Mgr. Andrei Markovej - Richterovej tútožbe očakávané dieťatko. Je to syn Samuel Marko. Valibuk ako sa patrí: dĺžka 49 cm, váha 3700 gr. Rodičom prajeme radosť z prírastku a malému prajeme  dlhý a krásny život.

 • Dôležitý oznam !

  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na základe rozhodnutia č. 2011-8035/19099:2-923/1 vyraďuje zo siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky Strednú odbornú školu, Vinohradnícku 8, Prievidza k 31. augustu 2011.

  Výchovu a vzdelávanie žiakov zrušenej školy bude zabezpečovať Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza, ktorá bude plniť funkciu nástupníckej organizácie.

  Na základe listu TSK /2011/06607-2 budú pracovnoprávne vzťahy zamestnancov zrušenej školy riešené v zmysle uznesenia Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja zo zasadnutia, ktoré sa bude konať dňa 24.8.2011 a v súlade so zákonom č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.

   

   

 • Koniec školy, začínajú prázdniny

  Koniec školy, začínajú prázdniny

  Dňa 30.06.2011 sa na našej škole rozdávali vysvedčenia. Niektorí študenti dostali spolu s vysvedčením aj diplom, za štúdijné a pracovné výsledky. Po slávnostnom odovzdávaní vysvedčení sa študenti pobrali na letné prázdniny.

  Viď foto

 • Aktualizácia údajov

  28. 6. 2011 Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Turistika v Nízkych tatrách

  Turistika v Nízkych tatrách

  V dňoch 15.06 - 17.06. 2011 sa skupina študentov s pedagógmi vybrala na 3-dňvý turistický výlet do Nízkych Tatier. Ako prvá zastávka bola túra ku Šútovskému vodopádu.

  Viď foto

  Potom sme navštívili Stredisko živočíšnej výroby v Liptovskej Štiavnici, kde sme si všetci so záujmom prezreli bioplynovú elektráreň.

  Viď foto

  Ďalším programom bola prehliadka nového vodno-slalomárskeho kanála v Liptovskom Mikuláši, kde trénujú aj naši svetoznámi špotrovci. Mali sme to šťastie, že sme na divokej vode videli trénovať majsterku sveta Elenku Kaliskú, ktorá bola veľmi milá  a ochotná sa s nami porozprávať a následne vyfotiť.

  Viď foto

  Na druhý deň nás všetkých čakal ozaj náročný program. Po turistickom chodníku sme sa vyšplhali ku Žiarskej chate. Úvod trasy bol po asfaltovom chodníku, ale potom sme sa šphali krásnym kamenným chodníkom až ku chate. Odmenou nám boli fantastické scenérie Nízkych Tatier.

  Viď foto

  Pred chatou sme si trochu oddíchli. Potom sme sa rozdelili na dve skupiny. Tá väčšia išla ku Šarafiho vodopádu. Cestou sme navštívili symbolický cintorín, kde sme sa poklonili obetiam veľhôr.

  Viď foto

  Druhá skupinka vyšla až do výšky nad 2000 mnm do Plačlivého sedla. Z tejto náročnej túry si môžete pozrieť obrázky, ktoré nafotila Dominika Cipovová.

  Viď foto

  V piatok sme sa cez kúpele Koritnica, Donovaly a Banskú Bystricu vracali domov. Prvé dva dni sme mali pekné počasie. Ale v piatok nám pršalo prakticky celou cestou. A tak väčšina študentov cestu prespala a všetci sme sa šťastne vrátili domov.

   

 • Aktualizácia údajov

  22. 6. 2011 Dáta z programu aScSuplovanie boli aktualizované
 • Odborná exkurzia - Arborétum Mlyňany

  Odborná exkurzia - Arborétum Mlyňany

  Dňa 2.6.2011 sa žiaci a pedagógovia zúčastnili odbornej exkurzie v arboréte Mlyňany, kde mali možnosť rozšíriť si vedomosti z dendrológie, sadovníckej a krajinárskej tvorby. Pri návrate sa zastavili  v národnom žrebčíne v Topoľčiankach, kde sa zúčastnili prehliadky s odborným výkladom.

  Odborná exkurzia - Arborétum Mlyňany - Obrázok 1

 • Rozlúčka s triednou profesorkou

  Rozlúčka s triednou profesorkou

  Dňa 13.06.2011 sa študenti 3.D triedy rozlúčili so svojou triednou profesorkou Mgr. Andreov Richterovou - Markovou, ktorá odchádza na materskú dovolenku. Z tejto milej udalosti Vám prinášam niekoľko obrázkov. JP

  Viď foto

 • Návšteva Minigolfu

  Návšteva Minigolfu

  Dňa 30.05.2011 sa na našej škole začali ústne maturitné skúšky. Aby ich priebeh bol nerušený boli ostatní študenti s doprovodom pedagógov na rôznych kultúrnych, športových, turistických a výchovných podujatiach. Jedna zo skupín bola  vyskúšať minigolf. Hru si skúsili nielen študenti, ale aj profesory. Z Tejto vydarenej akcie prinášam niekoľko fotografií.

  Viď foto

 • Rozlúčka maturantov so školou.

  Rozlúčka maturantov so školou.

  Dňa 20.05.2011 sa na našej škole lúčili študenti - maturanti so školou. Z tejto pre nich tak významnej udalosti prinášame niekoľko záberov. Ešte im chcem v mene celého profesorského zboru zaželať len to, aby sa im dobre učilo a aby im vedomosti ľahko liezli do hlavičiek.

  Viď foto

 • Gastrodni 2011

  Gastrodni 2011

  V dňoch 29.04.2011 a 30.04.2011 sa na SOŠ obchodu a služieb na ulici Kalinčiaka konali gastrodni 2011.  S našimi študentami sme si boli v piatok cez 6. a 7. vyučovaciu hodinu pozrieť túto akciu. Spoločne sme odkráčali na školu a tam si každý pozrel jednotlivé expozície a aktivity tamojších študentov. Prinášam z tejto inšpiratívnej akcie niekoľko fotografií.

  Viď foto

 • Deň učiteľov.

  Deň učiteľov.

  Dňa 24.03.2011 sa na pôde našej školy konalo slávnostné zhromaždenie pri príležitosti dňa učiteľov. Slávnostný príhovor mala Ing. Alena Klingová poverená riadením školy. Na slávnosť boli pozvaní aj bývalí pracovníci školy. Súčasťou osláv bolo aj vyznamenávanie pracovníkov školy. Po kolektívnom fotografovaní na nádvorí školy sme si posedeli v priateľskom duchu.

  Viď foto

 • Konferencia DIDINFO 2011

  Konferencia DIDINFO 2011

  V dňoch 7.04.2011 a 8.04.2011 sa na pôde UMB v Banskej bystrici konala konferencia DIDINFO 2011. Konferenciu otvoril primátor Banskej bystrice. V prednáškach sme sa dozvedeli veľa nového o prístupe učiteľa ku študentom, ako aj o nových metódach vyučovania predmetu informatika na školách. V popoludňajších hodinách sa konali workshopy. Ja som na workshope pre učiteľov predstavil spôsob využívania vyučovania na našej škole. Učitelia iných škôl si so záujmom vypočuli moju prednášku. Z konferencie prinášam niekoľko fotografií.

  Viď foto

 • 30. 03 - 01. 04. 2011 UČEŇ - STREDOŠKOLÁK

  30. 03 - 01. 04. 2011 UČEŇ - STREDOŠKOLÁK

  V dňoch 30. 03 - 01. 04. 2011 sme sa zúčastnili  12. ročníka medzinárodnej výstavy stredných škôl UČEŇ - STREDOŠKOLÁK. Na prezentácií škôl sa zúčastnili žiačky Rešetárová Miroslava, Kuricová Zuzana, Bc. Bachledová Pavla, Ing. Gablíková Martina, Ing. Soláriková Mária, p.Ficelová a p.Sulava Ivan.

  30. 03 - 01. 04. 2011 UČEŇ - STREDOŠKOLÁK - Obrázok 1

 • Maturitné písomky z cudzích jazykov

  Maturitné písomky z cudzích jazykov

  Dňa 16.03.2011 naši študenti pristúpili k písaniu maturitných písomných prác z cudzích jazykov. Na našej škole študenti mali možnosť písať z nemeckého a Anglického jazyka. Ako prvé robili vedomostný test, z ktorého prinášam niekoľko fotografií.

  Viď foto

  Po zvládnutí testu nasledovala krátka prestávka na občerstvenie.

  Viď foto

  Popoludní sa písala slohová práca.

   

 • Písomné maturitné skúšky

  Písomné maturitné skúšky

  Aj tento školský rok pristúpili dňa 15.03.2011 naši študenti ku písomným maturitným skúška. zo Slovenského jazyka a literatúry. Najprv ich čakal úvodný vedomostný test.. Každý študent sedel v samostatnej lavici a pod prísnym okom dozorujúceho pedagóga vypracovávali test. Tu je niekoľko obrázkov.

  Viď foto

  Po vypracovaní náročného testu mali krátky čas na osvieženie a načerpanie nových síl do ďalšej práce.

  Viď foto

  Popoludní nastal čas na ich tvorivú činnosť. Boli oznámené témy slohových prác, ktoré musel každý študent vypracovať. Tu prinášam niekoľko fotografií z písania slohovej práce.

  Viď foto

   

   

 • 8.3.2011 - KVAPKA KRVI -

  8.3.2011 - KVAPKA KRVI -

   

  Dňa 8.3.2011  v utorok sa na našej škole uskutočnil odber krvi  ešte pod názvom "Valentínska kvapka krvi " určená pre žiakov a zamestnancov školy.  Z tejto humanitárnej akcie prinášame niekoľko fotografií.

  Viď foto

   

 • Návšteva primátorky mesta Prievidza na našej škole.

  Dňa 8.02.2011 navštívila našu školu primátorka mesta Prievidza JUDr. Katarína Macháčková. Ing. Alena Klingová, poverená riadením školy ju oboznámila so súčasnou situáciou na škole. Pani primátorka si so záujmom prezrela priestory teoretického  a praktického vyučovania  v našej škole

  Viď foto

 • DOD na SPU v Nitre

  DOD na SPU v Nitre

  Dňa 21.1.2011 sa žiaci študijných odborov, hlavne končiacich ročníkov zúčastnili na dni otvorených dverí na SPU v Nitre na Fakulte agrobiológie a potravinových zdrojov, a Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva, kde si prezreli špeciálne učebne na výuku. DOD na SPU v Nitre - Obrázok 1

 • Okresné kolo olympiády NJ

  Okresné kolo olympiády NJ

  Dňa 19.1.2011 sa konalo okresné kolo olympiády z nemeckého jazyka. Našu školu reprezentovala žiačka z II.A triedy Agnesa Cachovanová. Ďakujeme za účasť.

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola, Vinohradnícka 8, Prievidza
  Vinohradnícka 8, 971 58 Prievidza
 • 046/543 98 32 (číslo aj pre fax)

Fotogaléria