Navigácia

Sobota 21. 10. 2017
Počet návštev: 1478240

Urodziny oraz nazwy dni

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

 • Dňa  22.08.2011 sa okolo 22.00 narodilo našej kolegyni Mgr. Andrei Markovej - Richterovej tútožbe očakávané dieťatko. Je to syn Samuel Marko. Valibuk ako sa patrí: dĺžka 49 cm, váha 3700 gr. Rodičom prajeme radosť z prírastku a malému prajeme  dlhý a krásny život.

 • Dôležitý oznam !

  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na základe rozhodnutia č. 2011-8035/19099:2-923/1 vyraďuje zo siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky Strednú odbornú školu, Vinohradnícku 8, Prievidza k 31. augustu 2011.

  Výchovu a vzdelávanie žiakov zrušenej školy bude zabezpečovať Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza, ktorá bude plniť funkciu nástupníckej organizácie.

  Na základe listu TSK /2011/06607-2 budú pracovnoprávne vzťahy zamestnancov zrušenej školy riešené v zmysle uznesenia Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja zo zasadnutia, ktoré sa bude konať dňa 24.8.2011 a v súlade so zákonom č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.

 • Dňa 30.06.2011 sa na našej škole rozdávali vysvedčenia. Niektorí študenti dostali spolu s vysvedčením aj diplom, za štúdijné a pracovné výsledky. Po slávnostnom odovzdávaní vysvedčení sa študenti pobrali na letné prázdniny.

  Viď foto

 • V dňoch 15.06 - 17.06. 2011 sa skupina študentov s pedagógmi vybrala na 3-dňvý turistický výlet do Nízkych Tatier. Ako prvá zastávka bola túra ku Šútovskému vodopádu.

  Viď foto

 • Dňa 2.6.2011 sa žiaci a pedagógovia zúčastnili odbornej exkurzie v arboréte Mlyňany, kde mali možnosť rozšíriť si vedomosti z dendrológie, sadovníckej a krajinárskej tvorby. Pri návrate sa zastavili  v národnom žrebčíne v Topoľčiankach, kde sa zúčastnili prehliadky s odborným výkladom.Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola, Vinohradnícka 8, Prievidza
  Vinohradnícka 8, 971 58 Prievidza
 • 046/543 98 32 (číslo aj pre fax)

Fotogaléria