Navigácia

Harmonogram maturít Základné údaje Zoznam žiakov /Sj a literatúra/ Zoznam žiakov /Anglický jazyk/ Zoznam žiakov /Nemecký jazyk/ Písomná forma internej časti Praktická časť odbornej zložky MS IV.A Harmonogram PČOZ MS IV.A Rozpis žiakov IV.A Praktická časť odbornej zložky MS IV.C Harmonogram PČOZ MS IV.C Rozpis žiakov IV.C Ústna zložka MS Slovenský jazyk a literatúra Anglický jazyk Nemecký jazyk Teoretická časť odbornej zložky

Harmonogram činností EČ a PFIČ MS 2011

Kód školy : 633 017

Dátum konania EČ a PFIČ : 15. – 16. marca 2011

Slovenský jazyk a literatúra15. 03. 2011

čas konania

aktivity

miesto konania

učebňa

trieda

9,00 – 9,45

Kontrola účasti žiakov v triede, úvodné pokyny.

72

IV.A

9,45 – 11,15

Administrácia testov EČ MS.

73

IV.C

11,15 – 12,20

Prestávka pre žiakov.

74

IV.A

12,20 – 12,45

Administrátori rozdajú žiakom témy.

74

II.Gz

12,45 – 13,00

Výber témy.

76

II.Gp

13,00 – 15,30

Administrácia PFIČ MS.

19

žiaci  ŠVVP

 

Anglický jazykNemecký jazyk

 16. 03.2011

čas konania

aktivity

miesto konania

učebňa

trieda

9,00 – 9,45

Kontrola účasti žiakov v triede, úvodné pokyny.

72 - ANJ

IV.A + II.Gz

9,45 – 11,25

Administrácia testov EČ MS – úroveň B1

73 - ANJ

IV.C + II.Gp

11,25 – 12,30

Prestávka pre žiakov.

74 - NEJ

IV.A

12,30 – 12,45

Administrátori rozdajú žiakom hárky.

74 - NEJ

IV.C

12,45 – 13,00

Administrátori rozdajú žiakom témy.

76 – NEJ

II.G

13,00 – 14,00

Administrácia PFIČ MS.

19 - ANJ

žiaci  ŠVVP

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola, Vinohradnícka 8, Prievidza
    Vinohradnícka 8, 971 58 Prievidza
  • 046/543 98 32 (číslo aj pre fax)

Fotogaléria