Navigácia

Záhradníctvo Poľnohospodárstvo

Záhradníctvo

         4511 4 00

Poskytnutý stupeň vzdelania:    - úplné stredné odborné vzdelanie

Základné údaje: 2 - študijný odbor končiaci maturitnou skúškou pre chlapcov a dievčatá.
Uplatnenie absolventa :

  • ako odborne kvalifikovaní pracovníci v štátnych, družstevných a súkromných podnikoch, samostatní podnikatelia v poľnohospodárskej a lesnej výrobe, v rôznych službách súvisiacich so životným prostredím, s výrobou a rozvojom vidieka,
  • môže absolvovať špeciálne kurzy, ktoré umožňujú rozšíriť odbornú kvalifikáciu absolventov,
  • môže pokračovať v štúdiu na VŠ (Slovenská      poľnohospodárska univerzita v Nitre alebo v príbuzných odboroch).

Skolsky_vzdelavaci_program-Zahradnictvo.docx

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola, Vinohradnícka 8, Prievidza
    Vinohradnícka 8, 971 58 Prievidza
  • 046/543 98 32 (číslo aj pre fax)

Fotogaléria