Navigácia

Záhradníctvo - sadovnícka a krajinárska tvorba Ekonomika pôdohospodárstva Podnikateľ pre rozvoj vidieka Podnikanie v poľnohospodárstve Obchodný pracovník

Záhradníctvo - sadovnícka a krajinárska tvorba

                                     4211 6 26

Poskytnutý stupeň vzdelania:  - úplné stredné odborné vzdelanie

Základné údaje : 4 -ročný študijný odbor končiaci maturitnou skúškou pre chlapcov a dievčatá.
Uplatnenie absolventa :

  • je kvalifikovaný pracovník schopný samostatne a zodpovedne vykonávať odborné práce v príprave, technickom, technologickom a ekonomickom zabezpečovaní a riadení záhradníckej výroby, základnej úpravy, spracovania a predaja výrobkov,
  • vie vykonávať odborné práce pri podnikaní a zabezpečovaní záhradníckych služieb obchodného, projektového a poradenského charakteru.
  • pozná zákonitosti estetiky, sortiment kvetín a okrasných drevín, ovláda sadovnícke úpravy, problematiku tvorby a ochrany životného prostredia, ochrany okrasných rastlín proti škodlivým činiteľom, vypracúva sadovnícke plány a vie ich realizovať,
  • môže pokračovať v štúdiu na VŠ (Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre alebo v príbuzných odboroch).  

Skolsky_vzdelavaci_program-Zahradnictvo-sad.a_kraj.tvorba(1).docx

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola, Vinohradnícka 8, Prievidza
    Vinohradnícka 8, 971 58 Prievidza
  • 046/543 98 32 (číslo aj pre fax)

Fotogaléria