Navigácia

Zoznam učební a kabinetov

Názov Skratka Kapacita
  19 19 Rozvrh
  24 24
  25 25 Rozvrh
  26 26 Rozvrh
  71 71
  72 72 Rozvrh
  73 73 Rozvrh
  74 74
  76 76 Rozvrh
  81 81 Rozvrh
  82 82 Rozvrh
  83 83 Rozvrh
  84 2E
  84 3E
  86 1G Rozvrh
  87 87
  Chemicko-fyzikálna učebňa 27
  Malá telocvičňa TV2
  Strojopis Pns
  Učebňa autoškoly ATŠ
  Veľká telocvičňa TV1
  Výpočtová technika Vyt

© aScAgenda agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola, Vinohradnícka 8, Prievidza
    Vinohradnícka 8, 971 58 Prievidza
  • 046/543 98 32 (číslo aj pre fax)

Fotogaléria