Navigácia

Školský poriadok 2010 Štatút rady školy Súčasnosť Medzinárodné projekty História 60 rokov školy Zákony a vyhlášky

Stručný prehľad histórie školy:

 

    Cesta k terajšej SOŠ bola veľmi zložitá. Predchádzali jej všetky typy poľnohospodárskych škôl, ktoré sa formovali od roku 1947.Vzhľadom na rastúce potreby kvalifikovaných pracovníkov v poľnohospodárstve vznikla v roku 1959 v Prievidzi úplne samostatne bez náväznosti na predchádzajúce poľnohospodárske školy učňovská škola. Od roku 1981 bolo POU zaradené do siete stredných odborných učilíšť poľnohospodárskych.

 

PMŠ CH - Poľnohospodárska majstrovská škola Chalmová (1947-1965)

POU Os  - Poľnohospodárske odborné učilište Oslany (1960-1961)

PUŠ ZK  - Poľnohospodárska učňovská škola Zemianske Kostoľany  

                        (1959-1960)

POU BO - Poľnohospodárske odborné učilište Bojnice (1961-1963)

PUŠ NP  - Poľnohospodárska učňovská škola Nitrianske Pravno

                        (1959- 1960)

PUŠ P     - Poľnohospodárska učňovská škola Prievidza (1959-1961)

POU P    - Poľnohospodárske odborné učilište Prievidza (1962-1981)

SOU P    - Stredné odborné učilište poľnohospodárske Prievidza

                       (1981-2008)

SOŠ       - Stredná odborná škola, Vinohradnícka, Prievidza

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola, Vinohradnícka 8, Prievidza
    Vinohradnícka 8, 971 58 Prievidza
  • 046/543 98 32 (číslo aj pre fax)

Fotogaléria